top of page

Història

CAN PANYELLA DES DEL SEGLE XIII FINS L'ACTUALITAT

Can Panyella és una obra protegida com a bé cultural i d'interès local. 

Antigament era una masia composta de tres casals rectangulars enganxats, coberts a dos vessants.

El de viure, el del bestiar i el dels cellers.

Al de viure i al del bestiar s'endevina la seva procedència del segle xv, constant de planta i pis, amb portal adovellat, finestres tallades, gran entrada i gran sala repartidora de les habitacions superiors.

El casal dels cellers, d'una sola planta i molt espaiós, constava de 60 bótes i tres cups.

Al costat hi havia una era de batre amb una cabanya de traça molt primitiva.
Havia tingut un foc de rotllo amb escons del qual només va quedar una graciosa xemeneia exterior.


Pels documents conservats al Mas Lledoner de Vallirana, antics propietaris de la casa, sabem que a finals del segle XVIII, cap al 1763, l'hereva de Can Panyella, Maria Panyella i Bellagarda, es va casar amb un dels hereus Romagosa del Lledoner.

​La documentació més antiga és un pergamí de l'any 1230 en una venda d'una peça de terra sobre el mas Ricolf.

Desconeixem ara com ara el pas dels Ricolf als Pujol.

El 1337 s'esmenta un Pere Pujol de la masia Ricolf i la seva esposa Elisenda i una de les filles Guillema.

El 1376 Guerava Pujol, filla de Pere Pujol, vídua de Guillem Codorniu, que va testar el 1367 fent hereu al seu Pere Codorniu, fa una donació.

Els Codorniu continuen fins a Angelina Codorniu que va fer capítols matrimonials (1436) amb Ponç Penyella, de Begues, fill de Guillem i de Dolça.

El senyor de Gelida, Antoni Bertran, el 1453 estableix els masos Martí i Ricolf agreujats als cònjuges Angelina Codorniu, propietària, i Ponç Penyella.
Els Penyella continuen fins al segle XVIII Maria Penyella i Bellagarda que es va casar amb l?hereu del Lledoner (Vallirana) Josep Romegosa i Muntaner.

El pare de l'última hereva, Pau Penyella, confessa la masia Martí als senyors de Gelida el 1736. Los Romegosa.

 
Els Anguela, oriünds d'Alió (Alt Camp), eren els masovers que després van adquirir la propietat als Romegosa al segle XX.

Els Anguela van anar canviant poc a poc la casa dedicandòse a les vinyes, als arbres fruiters, als animals de granja. 

Servien dinars, sopars i habitacions a gent de pas. Com per exemple a treballadors que realitzaven l'autopista AP-7 i petites primitives indústries.

El 1992 es van deixar les vinyes, els arbres fruiters i els animals de granja. I van convertir l'antic celler en un restaurant que actualment està en funcionament.  

El 2016 es forma de l'altra part de la casa, un hotel de 7 habitacions on fins ara està sent regentat pels Anguela Garcia i López.

Imagen5 - còpia - còpia.jpg
bottom of page